Aantal dodelijke woningbranden neemt toe. Ben jij voorbereid?

Woningbranden eisen elk jaar tientallen mensenlevens in België. De meeste slachtoffers vallen ’s nachts. De meest voorkomende doodsoorzaak is verstikking door rookgassen. Tijd om alles wat je kunt doen nog eens op een rijtje te zetten.

De laatste jaren neemt in ons land het aantal woningbranden met dodelijke slachtoffers schrikbarend toe. Dat meldt Oscare vzw, een onderzoekscentrum voor brandwonden. Een van de oorzaken van de toename van branden zijn de vele elektronische apparaten die we ’s nachts opladen. Een andere reden is het feit dat Belgen vrij laks omspringen met brandveiligheid. In veel huizen zijn geen of onvoldoende verplichte brandmelders aanwezig.

In Vlaanderen is het al sinds 1 januari 2020 wettelijk verplicht om minstens één rookmelder te installeren in elke woning. Per verdieping moet er een rookmelder aanwezig zijn, inclusief in de kelders en zolders met technische installaties. Bovendien moet er een rookmelder hangen in elke ruimte waar de bewoner door moet om bij brand zijn slaapkamer te ontvluchten. Let erop dat de rookmelders het label CE dragen en voldoen aan de norm NBN EN14604.

Op de juiste plaats

Monteer de rookmelders op strategische plaatsen, zoals boven de droogkast of waar je vaak elektronische toestellen oplaadt. In de badkamer, keuken en garage plaats je beter een thermische melder om een vals alarm te voorkomen. Die reageert niet op rookontwikkeling, wel op een snel stijgende temperatuur. Nog beter: koppel de rookmelders aan een alarmcentrale zodat de hulpdiensten meteen verwittigd worden als er brand ontstaat wanneer je afwezig bent. Er zijn verschillende aanbieders van dergelijke diensten op de markt.

Het is goed om je bewust te zijn van de gevarenzones in je woning. De keuken is de ruimte waar het vaakst brand uitbreekt, want hier bevinden zich de meeste warmtebronnen. Houd hier een branddeken bij de hand. De oorzaken van branden zijn vaak dezelfde. Opladende batterijen, sigaretten, kaarsen en droogkasten zijn klassieke risicofactoren. Laad toestellen overdag op, doof sigaretten goed, laat kaarsen niet onbewaakt achter en reinig regelmatig de filter van de droogkast.

Maak een vluchtplan

Door een brandblusser, branddeken en rookmelders in huis te halen, zet je al een grote stap in de goede richting. Maar je kunt nog meer anticiperen. Maak vooraf een vluchtplan, want bij een brand moet je binnen de drie minuten buiten geraken. Bepaal voor elke kamer twee ‘vluchtroutes’. Maak afspraken met de andere huisgenoten. Wie neemt de kinderen mee naar buiten? Waar hangt de sleutel? Waar spreken jullie af? Bij een brand heb je geen tijd om daarover na te denken en moet je vooral handelen.