Bodemsanering, wat houdt dat precies in?

Heeft er op jouw grond ooit een lekkende mazouttank gestaan, dan dringt een bodemsanering zich vaak op. In tegenstelling tot wat je misschien vermoedt, hoeft dat geen ingrijpende of dure klus te zijn, zeker niet voor wie de hulp inroept van het Promaz-fonds. Het is wel belangrijk om er spoedig werk van te maken.

Vermoed je dat jouw stookolietank ooit heeft gelekt, dan zie je misschien al spookbeelden opdoemen van een volledig afgegraven tuin, meters diep. Maar bodemsanering is doorgaans helemaal niet zo invasief. We overlopen de belangrijkste vragen over bodemsanering na een lek in de mazouttank en zetten de feiten op een rij.

Hoe ingrijpend is het vooronderzoek?
Minder ingrijpend dan je wellicht denkt. Als je vermoedt dat een deel van je bodem is verontreinigd door een lek in je mazouttank of -leiding, is het belangrijk om dit vermoeden te laten bevestigen door een expert, zoals een tankcontroleur. Nog beter is het wanneer een bodemsaneringsdeskundige op basis van je vermoedens een bodemonderzoek uitvoert en een kort onderzoeksverslag opstelt. Zo’n bodemonderzoek is meestal vrij beperkt in omvang en kost. Hilde Decuyper, bodemsaneringsdeskundige bij A+E Consult, legt uit: “Vaak volstaan één of twee boorpunten bij de tank met analyse van de grondstalen. Er is dus geen uitgebreid voorafgaand onderzoek nodig.”

Hoe verloopt een bodemsanering doorgaans?
Het korte antwoord: ook hier kan je eerder uitgaan van een minimum- dan van een maximumscenario.
Als uit analyse van de bodemstalen in het labo blijkt dat je bodem inderdaad vervuild is door mazout, dan leidt dat over het algemeen niet tot ingrijpende werken, verzekert Hilde. “Bij een beperkte verontreiniging is een simpele ontgraving rond de tank meestal voldoende. Zit de verontreiniging in het grondwater of is de verontreiniging niet zomaar uit te graven omdat er een gebouw op staat, dan kunnen we in een bodemsaneringsproject verschillende saneringstechnieken toepassen. Eventueel vervuild grondwater kunnen we bijvoorbeeld oppompen en zuiveren. We kunnen ook een product injecteren dat via een chemische reactie de verontreiniging wegneemt. Het komt maar zelden voor dat we een hele tuin moeten laten ontgraven.”

Kan elke aannemer een verontreinigde bodem saneren?
Nee. Een bodemverontreiniging door mazout aanpakken en oplossen is specialistenwerk, zegt Hilde Decuyper. “Het is belangrijk om de saneringswerken te laten uitvoeren onder begeleiding van een door de gewestelijke overheid (OVAM, Leefmilieu Brussel) erkende bodemsaneringsdeskundige. Die werkt op zijn beurt samen met een gespecialiseerde saneringsfirma, die de vervuilde grond afvoert naar een erkend verwerkingscentrum.”

Wie gaat dat betalen?
Goed nieuws: het Promaz-fonds staat in voor operationele en financiële steun bij dergelijke werken. Ook wie in het verleden een bodemsanering liet uitvoeren, kan nog rekenen op een tegemoetkoming. De eigenaar moet dan de facturen van de uitgevoerde werken kunnen voorleggen, net als een eindverklaring van de bevoegde overheid die vermeldt dat de doelstellingen van de bodemsanering zijn bereikt.

Is het belangrijk om snel een aanvraag in te dienen?
Vooraleer je een aanvraag kunt indienen voor tegemoetkoming door Promaz, moet je dus eerst een onderzoek van de bodem laten uitvoeren maar zoals gezegd mag het evengoed een onderzoeksverslag van een deskundige zoals een tankcontroleur zijn, waarin die verklaart dat er een voldoende vermoeden van verontreiniging is. Pas daarna kan je een aanvraag indienen. Wacht niet te lang, want de aanmeldingsperiode van Promaz loopt maar tot en met 28 februari 2025. Daarna kan je geen beroep meer doen op een tussenkomst door het Promaz-fonds.

Waar kan ik een aanvraag indienen?
Wie geconfronteerd wordt met een bodemverontreiniging als gevolg van een lekkende mazouttank, doet er goed aan een aanvraag in te dienen op www.promaz.be.

Heb je vragen, contacteer Promaz via mail op info@promaz.be of per telefoon op 0800 63 636, van maandag tot vrijdag, tussen 9 en 17 uur

De tussenkomst van Promaz gebeurt onder de bepalingen van het Samenwerkingsakkoord, zoals dat van kracht is a) op de datum van de aanvraag, b) op basis van de prioriteitenlijst van Promaz en c) in functie en tot het beloop van de beschikbare financiële middelen van Promaz (art 16 van het Samenwerkingsakkoord).

Hier vind je alle info over het Promaz-fonds.